Strelovodi

Udar strele je naravni pojav in predstavlja električno razelektritev, ki je posledica statične elektrike med oblaki in zemljo ali pa med dvema oblakoma. Strelovod predstavlja zaščito objektov pred udari strele, saj jo pritegne in njen električni tok odvede v zemljo. Ločimo direkten udar strele (strela udari direktno v objekt) in indirekten udar strele (strela udari v bližino objekta, prenapetost pa se na objekt prenese preko prevodnih vodnikov kot so električni vodniki, kovinske cevi, ipd.).


TEHNIČNI PODATKI:
Če potrebujete več informacij (velikosti, namestitve, dolžina, teža), prenesete naslednje dokumente

DODATKI: