Streha

Streha

Tako poševna kot ravna streha prinaša določene prednosti

Poševna streha ima pred ravno zagotovo določene prednosti: usklajena je z okoljem, omogoča pa tudi izdelavo prijetnih podstrešnih bivalnih prostorov. Tako za ravne kot za poševne strehe pa velja, da mora biti njihova toplotna izolacija načrtovana in izvedena zelo natančno. Streha je namreč najbolj izpostavljena vremenskim vplivom in ima veliko površino, zato se natančnost pri delu obrestuje, prav tako pa se zelo poznajo napake. Dobra toplotna izolacija poševne strehe bo pozimi preprečila odvajanje toplote, v poletnih mesecih pa bo preprečila pretirano segrevanje stavbe. V primeru neustrezne izolacije se namreč lahko znatno povečajo poraba energije za ogrevanje objekta in s tem povezani stroški. Strešna izolacija je še posebej pomembna, če je pod streho urejen bivalni prostor – mansarda. V nasprotnem primeru je dovolj, če izoliramo le tla podstrešnega prostora, saj bomo s tem preprečili uhajanje toplote prek stropa zgornjega nadstropja.

Ravna Streha Debelina, Metrapan

Ravna streha – na voljo različne sistemske rešitve

Na drugi strani ima tudi ravna streha več prednosti pred poševno. Med drugim jo lahko izkoristimo za teraso, parkirišče ali pa za druge namene, na primer za zeleno streho. Izvedba ravne strehe je odvisna od tega, ali ravna streha stoji nad stanovanjskim delom ali pa je samo nadstrešnica. V prvem primeru je treba veliko pozornosti nameniti toplotni izolaciji ter hidroizolaciji, v drugem primeru pa toplotna izolacija ni potrebna.
Izvedba ravne strehe mora vključevati predvsem dobro hidroizolacijo pred meteorno vodo in kondenzacijo ter kakovostno toplotno izolacijo, ki varuje strop najvišjega nadstropja pred uhajanjem toplote in prevelikim toplotnim vplivom. Obenem mora izvedba vključevati požarno in protihrupno zaščito. Da bi bila izvedba ravne strehe čim bolj učinkovita in bi zagotavljala optimalno bivalno ugodje v prostorih pod njo, so na voljo različne sistemske rešitve. Eno najzanesljivejših predstavlja obrnjena ravna streha. Toplotno izolacijske plošče se položijo preko hidroizolacije in jo na ta način ščitijo pred neposrednimi vremenskimi in mehanskimi vplivi.
Pri izdelavi ravne strehe je pomembno tudi, da je material za ravno streho kakovosten. Tudi debelina toplotne izolacije mora biti ustrezna.

Ravna streha nepogrešljiva v sodobni arhitekturi

Ravne strehe so v sodobni arhitekturi postale nepogrešljive, kljub temu da predstavljajo prav posebno gradbeno-fizikalno področje, ki zahteva od izvajalca del in konstruktorja precej znanja. Prednosti ravnih streh so predvsem zmerni stroški gradnje, majhna teža konstrukcije in velik širitveni potencial. Med drugim jo lahko izkoristimo za teraso, parkirišče ali pa za druge namene, na primer za zeleno streho. Ravna streha lahko postane vaš prostor za počitek in sončenje ter za rekreacijo, zazelenitev pa bo vašo streho spremenila v manjši park.
Ozelenjena ravna streha v urbano okolje prinaša svežino, zaradi pomanjkanja zelenic in vse večjih okoljskih problemov pa postaja vse bolj priljubljena rešitev. Vsaka, še tako majhna zelena streha, prispeva k ohranjanju ekosistema ter izboljšanju zraka. Zato je ozelenitev ravne strehe v nakupovalnih središčih, spalnih naseljih ter na večjih zgradbah zavodov, bolnišnic, parkirnih hiš in industrijskih objektov še kako zaželena.

Materiali za ravno streho

Poleg estetskih tudi praktične prednosti zelene strehe

Zazelenitev ravne strehe poleg estetskih prinaša tudi povsem praktične prednosti. Ozelenjena ravna streha ob hudih nalivih zadržuje vodo, ki se zato počasneje steka v kanalizacijo. Nad strešno konstrukcijo je dodaten zaščitni sloj, zato so temperaturne spremembe v izolaciji in konstrukciji manjše. Zelena streha je zato tudi trajnejša. Zeleno streho je sicer treba vzdrževati, vendar pa si delo lahko znatno olajšamo, če poskrbimo za dobro drenažo in streho zasadimo z rastlinjem, ki ne potrebuje posebne nege. Če se na strehi zadržujemo in jo uporabljamo tudi kot površino za rekreacijo, pa jo je bolje zasaditi s parkovnim rastlinjem. Vzdrževanje teh rastlin je lahko prijetno rekreacijsko opravilo.

Kritina ravne strehe mora dežju preprečiti vdiranje v notranjost zgradbe

Kritina ravne strehe ima, tako kot vsaka druga, nalogo, da dežju prepreči vdiranje v notranjost zgradbe. Obenem pa kritina ravne strehe nudi tudi ustrezno termično in hidroizolacijo. Izdelava strehe je sicer dokaj zahtevna, vendar pa nudi boljši izkoristek. Lahko jo površinsko tudi dodatno zaščitimo, tako da na vrhnji strešni sloj nasujemo pesek oz. prodec, ozelenimo strešno površino ali pa na ravno streho položimo pohodne plošče. Da je kritina ravne strehe vodotesna, je zasluga sodobnih materialov in moderne tehnologije gradnje. Vendar pa lahko pri neustrezni izvedbi pride do zamakanja v konstrukcijo stavbnega objekta. Izdelava ravne strehe zato zahteva vrhunsko projektiranje in usposobljenost delavcev.

Kakovost in tradicija strešnih kritin

Meltal IS d.o.o. je podjetje, ki sodi v sam vrh evropskih podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom, predelavo in prodajo odpadnih barvnih kovin ter med pomembnejša slovenska podjetja, ki se ukvarjajo s trgovanjem izdelkov in polizdelkov iz barvne metalurgije. V okviru prodajnega programa Metrapan so na voljo strešne kritine in fasadni paneli z izolacijo v različnih barvah, oblikah in dimenzijah, krovsko-kleparski izdelki, pritrdilni material ter nosilne trapezne pločevine. Z nenehnim širjenjem prodajne mreže in asortimana želimo zagotoviti dolgoročen razvoj podjetja in celovitost ponudbe.

Vas zanima ravna streha? Želite, da bi vaša hiša postala ena tistih, ki se lahko pohvalijo z ozelenjeno streho? Potem smo pravi naslov za vas. Obiščite nas – ne bo vam žal.