Bauder pflanzsubstrat

Mineralna kamnina, namenjena za strehe, ki bodo ozelenele; prednost pred
zemljo je ta, da rastline lažje črpajo vodo iz zadrževalcev; je lažja od zemlje;
težje zamaši odtoke; substrati se razlikujejo glede vsebnosti hranilnih snovi:
za intenzivno ali ekstenzivno ozelenitev.


TEHNIČNI PODATKI:
Če potrebujete več informacij (velikosti, namestitve, dolžina, teža), prenesete naslednje dokumente